Ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν.
Ο οικονομικός παράγοντας
στην λαϊκή οργανοπαιξία.
(Mέρος Α΄)

Κωτσίνης, Γ., (2023), «Ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν. Ο οικονομικός παράγοντας στην λαϊκή οργανοπαιξία. (Mέρος Α΄)», Μουσική και Μουσικοί, τ. 7.

Pin It on Pinterest