Βιβλιογραφία

 

Η τέχνη του ελληνικού κλαρίνου σε 29 παραδοσιακές μουσικές καταγραφές από τον Γιώργο Κωτσίνη. Περιλαμβάνει CD με μουσικά παραδείγματα και πολύτιμα ιστορικά στοιχεία.