Συμμετοχές

 

 

 

Μουσικές στράτες του Ασπροποτάμου της Πίνδου
(Μάιος 2014)

Σημείωμα για το δίσκο

Ένας απέραντος κόσμος από εικόνες και ήχους που ζει γύρω μας στη φύση, έδωσε, πιθανότατα, στον πρωτόγονο το ερέθισμα για δημιουργία τεχνητού ήχου. Κι έτσι, εικόνα και ήχος συνυπάρχουν στη μουσική, ως έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες.